Kik vagyunk mi? Cikkek Tanfolyamvezetők Tanfolyamok
Tanfolyami videók | Jelentkezés, tudnivalók Kapcsolat: Napfényes Élet Alapítvány - Tel.: 311-9999

Tudatos Hangszerválasztás

A zenéhez való kapcsolódásunk egyik fontos állomása lehet a saját hangszerünk kiválasztása. Cikkünkben ehhez a döntéshez szeretnénk támpontokat adni. Mindegyik hangszer más-más részünket aktivizálja és fejleszti, de az önfejlesztési szempontok mellett ne feledkezzünk el arról sem, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy a kihívások mellett örömöt leljünk a hangszerünkben, s így a zenélésben egyaránt.

A hangszerek hatása a szerveinkre

A hangszereket megszólaltatásuk módja szerint csoportosítva, arról kaphatunk tájékoztatást, hogy melyik szervrendszerünkkel áll kapcsolatban (például a fúvós hangszerek a tüdővel, stb…), s hogy melyik szervrendszerünket erősíthetjük általuk. Ezen csoportosítás szerint a hangszerek három csoportba oszthatóak: húros-, fúvós- és ütőhangszerek.

  • A húros hangszerek a megfeszített húr pengetésével (gitár, lant, hárfa, citera), megütésével (cimbalom, zongora) vagy vonóval történő meghúzásával (hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő) szólaltathatók meg, s az idegrendszerre fejtenek ki jótékony hatást.
  • A levegő rezgésével működő fúvósok (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, tilinkó…) a ritmikus rendszerrel (szív, tüdő) köthetőek össze, elsősorban a tüdőt s ezáltal a szívet veszik igénybe.
  • Az ütőhangszek két elkülöníthető csoportja más-más szervrendszerre hat: a keretbe feszített hártya rezgésével működő (membrafon) hangszerek (pl.: dobok) főleg a szívre-, a rugalmas, merev, szilárd testek rezgésével működő (idiofon) hangszerek (pl.: xilofon, marimba, metallofon, tikfa) az izom- és a csontrendszerre hatnak.

Hangszerek és a temperamentumok

A hangszerekkel való elmélyedt munka a fizikai testünkre gyakorolt hatásán túl kihathat a temperamentumunkra is, és hasonló nevelő hatással bír, mint egy jó szülő.
Temperamentumunk ismerete (kolerikus/szangvinikus/flegmatikus/melankolikus) is támpontot adhat a számunkra megfelelő hangszer kiválasztásában. A temperamentumunkhoz illő hangszer egyszerre motivál, lelkesít, s egyszerre hordoz egy tanulási feladatot is számunkra.

  • A kolerikus (tüzes) ember óriási energiákkal bír, viszont ezek a legkülönbözőbb irányokba lökdösik őt, így energiáit irányítani kell térben és időben, meg kell tanítani az adott pillanatra koncentrálni. Erre kiválóan alkalmasak az ütős hangszerek. A kolerikus kirobbanó tetterejét megélheti a dobolásban, hiszen dinamizmusa, erőssége és a jól időzített hatás meghozza számára mindenki figyelmét, ugyanakkor megtanulhatja a megfelelő pillanatba koncentrálni saját akaratát, hiszen a dobnak olyan pontosnak kell lennie, mint egy óraműnek. Ha a megfelelő pillanatban szólal meg, összefogja, megalapozza a megszólaló zenét, ha viszont rosszkor, akkor tönkreteszi az egészet. Legjobb példa erre az üstdob. Ez egy zeneműben viszonylag ritkán szólal meg, de akkor óriási szerepe van. Rendszerint csúcspontokhoz érve, vagy nagyon hangsúlyos helyeken használják. Kezelése nagy felelősség, ami kiváló nevelő hatással bír egy kolerikus ember számára.
  • Szangvinikus (levegős) temperamentumúaknak ajánlott olyan gyors dallammozgású fúvós hangszer, ami megfelel habitusuknak, vagyis kis erőkifejtéssel megszólaltatható, s a természetükhöz híven légies, könnyed, szárnyaló. Ilyen hangszer például a fuvola. Megszólaltatása ugyan nem kerül nagy erőfeszítésbe, de a fújás dőlésszöge és a szájtartás nagyon fontos a hangadáshoz. Ez a technikai nehézség hordozza a csapongásra hajlamos embertípusnak a tanulási feladatot, hiszen a hang megszólaltatása pontosságot kíván, így a játékos kénytelen önmagára, a szájára, a fújására figyelni. Ez az önreflexió befelé irányítja figyelmét, s ezáltal létrehozza a kint és a bent egyensúlyát.
  • A flegmatikus (víz) embernek, lelki beállítottságából adódóan nem könnyű hangszert választani. Ez az embertípus szeret kevés energia befektetéssel élni, ugyanakkor ezzel maximális hatást elérni. Ezért ideális számára az orgona, ahol egy ujjmozdulattal is egy egész templomot betöltő hangélményt hozhat létre. Ugyanakkor az orgona használata nagy koncentrációt is igényel, mert kezelése rendkívül bonyolult. A több soros billentyűzet és a lábpedálok, valamint a különböző húzókák és tolattyúk kezelése rákényszeríti a flegmatikus embert a koncentrált figyelemre, de mivel egyik feladatban sem merül el túlzottan, ezért képes a sokrétű feladat megoldására. Szintén nagy hatású, ugyanakkor bonyolult kezelést igénylő hangszer még a tangóharmonika, vagy a zongora is.
  • Végül a melankolikus (föld) ember befelé forduló, lassú, szeret mélyen elmerülni a dolgokban. Ezért ideális neki a brácsa (mélyhegedű), vagy a nagybőgő, melynek mély, búgó hangja közel áll temperamentumához. Rivaldafényt kerülő természete ezen hangszerekben kellemes búvóhelyre talál, hiszen mint általában a kísérőhangszerek, a zenekar belsejében, vagy a mögött helyezkednek el. Ezekben a hangszerekben elmélyülő melankolikus embernek azonban az élvezhető, s egyre szebb minőségű hang elérése érdekében figyelmét a belső világából egy külső dologra, a létrejövő hangra kell összpontosítania, s míg a részletek kidolgozásán (vonókezelés, a lefogások pontossága), s a zene megformálásán fáradozik, létrejön nála is a külső és belső világ egyensúlya.

Hangszerek kapcsolata a lelki működésünkkel

A lélekvilág a pszichológia megközelítésében akarati-, érzelmi - és gondolati működés hármasságára tagolható.
A hangszereket csoportosíthatjuk az egyes lélekrészek szerint is. Ezen felosztás szerint léteznek dallam-, akkord-, és ritmus hangszerek.

  • A dallamhangszerek, pl. a fúvósok (furulya, fuvola), vagy a hegedű a zenében általában a dallamot játsszák, s főleg a zene gondolati tartalmát hordozzák, s ezzel gondolatvilágunk működését csiszolják.
  • Gitárral, hárfával, zongorával általában akkordokat, harmóniákat játsszunk, ami a zenének a közepét, egy zenekar lelkét adják, s ezzel érzelemvilágunkat támogatják.
  • A ritmushangszerek: dobok, csörgők lüktetést adnak a zenének, ami végtagjainkon át egészen az akaratvilágunkhoz jut.

Éneklés, mint az elsődleges hangszerünk

Végül ne feledkezzünk el a testünkbe épített hangszerről, mindannyiunk elsődleges hangszeréről, a saját énekhangunkról sem. Énekléskor nincs szükség külső eszközre, a hangszer mi magunk vagyunk: saját testünk rezeg, hangzik fel.
Bár sokakban mély gátlások vannak saját hangjuk felvállalása miatt, mondván hogy botfülűek, nincs hallásuk, vagy hamis a hangjuk, mégis fontos tudatosítani, hogy saját hangunk megszeretése és elfogadása bensőségessé, igazán közelivé hozhatja a zenét számunkra, hiszen a hangok ilyenkor bennünk csendülnek fel. S mint a zene belső átélésének kiváló eszköze, minden hangszeres tanulásnak is az alapja, segítője lehet. Ezért tehát bátran tisztogassuk, szépítsük, hiszen az ének olyan gyógyszer, ami mindenki rendelkezésére áll.

Horváth Olga

Kapcsolódó tanfolyamok:
A zene mindenkié
Szabad hang-játék tanfolyam

Korcsmáros-Horváth Olga

horvatholga

1982-ben születtem Budapesten. Szüleim nem zenészek, az éneklés mégis – mint a legtermészetesebb zene -, körülvett gyermekkoromtól fogva.
1988-ban találkoztam a hegedűvel, ettől fogva a zene és a hegedülés szerves részévé vált az életemnek.

Bővebben

 

További cikkek

Kalligráfia – egy művészet újraéledőben

kalligrafia-cikk1

Ki ne érezte volna már egy szép, kézzel írt szöveg láttán, hogy melegség önti el a szívét? Néhány filmfeliratban is találkozhattunk hasonlóval, mint például az új Sherlock Holmes-mozi vagy a Harry Potter – Az Azkabani fogoly végén.

 

Bővebben...

Kalligráfia – a szépírás művészete

kalligrafia-cikk1

Szépírás – ezt jelenti a kalligráfia (kallos = szép, graphos = írás). De nézzük meg, hogy mit is takar ez a kifejezés, ha egy picit a szavak mögé nézünk!

 

Bővebben...

Egészséges életmód – a spiritualitás kapuja

cikk_eletmod

Nagy divatja van mostanában a tudatos diétáknak, a természetes életmódra való törekvésnek. Az ember eme igénye teljességgel érthető...

Bővebben...

Szabad hang-játék

cikk_szabadhang

Az örömteli, felszabadult játék lehetőségét a felnőttek teremtik meg gyermekeiknek a tér és az eszközök használatával. A gyermekek pedig boldogan belehelyezkednek és használják. De mi is ez a lehetőség?

Bővebben...

Ideális munka, tevékenység, hivatás

cikk_hivatas

Vannak, akiknek nincsen munkájuk. Vannak, akik váltani szeretnének. Sokan nem tudják, mihez is kéne kezdeniük. Van, aki nem meri a saját elképzeléseit követni. Van, aki a „megfelelő alkalomra” vár ... már évek óta.

Bővebben...

A csakrákról általában

cikk_csakra

A csakrák az ember fizikai szemmel láthatatlan, szellemi részeinek szervei, erõtestei. A fizikai test a normális érzékszervek számára is érzékelhetõ, az embernek azonban vannak olyan finomabb testei, amelyek az érzékfeletti, vagy más néven szellemi világhoz tartoznak.

Bővebben...

A születés csodája

cikk_szuletes

A várandósság és a szülés szép és személyiségformáló szakasz a nő életében, újra és újra bekövetkező, mégis mindig egyedülálló élmény. Változást hoz, és olyan erőkkel szembesít, amelyeket korábban nem ismerhettünk.

Bővebben...

Tudatos Hangszerválasztás

cikk_hangszer

A zenéhez való kapcsolódásunk egyik fontos állomása lehet a saját hangszerünk kiválasztása. Cikkünkben ehhez a döntéshez szeretnénk támpontokat adni.

Bővebben...

A zene hatása az emberre

cikk_zene

A zene és a hangok ugyanúgy mindennapjaink része, akár az evés, vagy az alvás. Ahogy táplálkozási szokásainkra vagy a mindennapi rutin elvégzésére is figyelmet szentelünk, ugyanúgy érdemes a minket körülvevő hangokhoz, zenéhez is tudatosabban hozzáállnunk.

Bővebben...

A Bothmer gimnasztika testre és lélekre gyakorolt hatása

cikk_bothmer

„A Bothmer gyakorlatoknak van története, van eleje, közepe és vége. Az ember valamin keresztül megy a gyakorlat elvégzése során, s más ember mikor befejezi azt.” Alheidis von Bothmer

Bővebben...

Önismeret – önértékelés - önbizalom

onbizalom

Az önbizalom a legtöbb, mi adható. Az önbizalom ad belső tartást a teljes értékű emberi élethez. Az önbizalom hit önmagunkban.

Bővebben...

Gerinc

cikk_gerinc

Korunk emberének egyik legtöbbet emlegetett egészségügyi tünetcsoportja a hátfájás. Ha megvizsgáljuk a „magyar valóságot”, észrevehetjük, hogy az emberek nagy részének van valamilyen gerinccel kapcsolatos problémája.

Bővebben...


csütörtökönként 18:00-19:00 www.napfenyesgyogykozpont.hu
erő–egyensúly–hajlékonyság–kitartás • szabad ízületi mozgások • derék- és hátfájdalmak megelőzése
2018. február 18. vasárnap
2018. március 25. vasárnap
2018. április 14. szombat
2018. május 13. vasárnap
4 alkalmas gyakorlati tanfolyam, melyben kulcsokat kapsz a sikereses élet legfontosabb témáihoz.
2017. január 20. (Szo), 9-17h
A részvétel előfeltétele az ENNEAGRAM alaptanfolyam elvégzése vagy az Enneagram rendszerének alapfokú ismerete.
2018. május 5-6. (Szo-V), 9-17h
2018. február 24. (Szo), 9-17h
AZ ENNEAGRAM II. részvételének előfeltétele az ENNEAGRAM alaptanfolyam elvégzése vagy az Enneagram rendszerének alapfokú ismerete.
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
esti változat:
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
hétvégi változat:
2018. február 3-4. (Szo-V), 10-17h
A tanfolyamot két napos és két estés változatban is meghirdetjük!
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
2018. január 20-21. (Szo-v), 9-16h
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
2018. február 7-től szerdai napokon, 18-20h
Ízelítő a témákból:
az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás
A tanfolyamnak jelenleg nincs kiírt időpontja.
Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael - impulzus • az elementális világ lényei • közteslét eseményei • Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás a szellemtudomány megközelítésében • damaszkuszi élmény
A tanfolyamnak jelenleg nincs kiírt időpontja.
Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése
Kalligráfia vágotthegyű tollal:
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
Kalligráfia hegyes tollal:
2018. január 8-tól (hétfői napok), 18-20h
Kalligráfia ecsettel:
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A tanfolyamot 3 különböző eszköz használatával hirdetjük meg. Az egyes tanfolyamok egymástól függetlenül is elvégezhetők.
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
2018. január 27-28. (Szo-V), 9-16h
Üvegfestészet és Szakrális Geometria workshop
2018. február 3-4. (Szo-V), 9-16h
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
A következő tanfolyam várható időpontja: 2018. tavasz
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész információt kapj induló tanfolyamainkról!

Napfényes Tanfolyamok
Kik vagyunk?
Tanfolyamok listája
Tanfolyamvezetők
Tanfolyami videók
Hasznos tudnivalók
Térkép, elérhetőség
Facebook
ÁSZF
Adatvédelmi tájékoztató
Kiemelt tanfolyamaink
Természetes életmód
Természetes életmód haladó
Bevezetés a szellemtudományba
Szellemtudományi haladó
A csakrák felépítése és működése
Mit üzen a betegség?
Cikkek
A születés csodája
A csakrákról általában
Tudatos Hangszerválasztás
A zene hatása az emberre
Bothmer gimnasztika
Önismeret – önértékelés - önbizalom
Honlaptérkép
További Napfényes honlapok
Napfényes Élet Alapítvány
Napfényes Gyógyközpont
Napfényes Étterem
Napfényes Cukrászat
Napfényes Fesztivál
Napfényes Szabadegyetem
Szófia Művészeti Egyesület
Tanfolyami honlapok
A Zene mindenkié
Rajz és festőtanfolyamok
Bach virágterápia
Szakrális Geometria

Keresés a honlapon
Keresés

Copyright © 2011 Napfényes Élet Alapítvány - info@napfenyestanfolyamok.hu
Tanfolyami helyszín: 1063 Budapest, Bajnok u. 12. • Telefon: 1/311-9999, 30/311-9999